சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Wednesday, September 16, 2009

TECH MAHINDRA

Resistance at 905, above it can test 912 and 919. Support at 892 and 888. (Buy at declines)

INDIA BULLS REAL ESTATE

Support at 263 and 258. Resistance at 268, above it can test 275 and 277. (Buy at declines)

SATYAM COMPUTERS

Support at 117 and 114.75. (Buy at declines) Resistance at 121.75, above it can test 123, 125 and 133.

INFOSYS

Support at 2258 and 2241. (Buy at declines) Resistance at 2285, above it can test 2332.

M&M

Support at 835 and 828. (Buy at declines) Resistance at 848 and 851, above it can test 865 and 881

NIFTY

Nifty has resistance at 4910, 4942 and 4950. Support at 4870, 4860, 4841 and 4820.

ShoutMix chat widget