சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Monday, August 17, 2009

HINDALCO (108.35)

Support at 106, below it may find support at 104 and 102. Resistance at 108.65 and 110. (Sell at higher)

BPCL (522.45)

Support at 518 and 512 (Buy at declines) Resistance at 526, above it may test 531 and 538

STERLITE (665)

Support at 660, below it may test 652 and thereafter a free fall. Resistance at 671 and 678. (Sell at higher)

ICICI BANK (744.85)

Support at 739, below it may test 732 and 728. (Resistance at 752 and 768. (Sell at higher)

HDFC (2316)

Support at 2295, below it may test 2265 and 2250. Resistance at 2335 and 2348. (Sell at higher)

NIFTY(4580)

Nifty has resistance at 4602 and 4645. Above, further upside is expected. Support is at 4560, 4543, 4532 and 4500. Below, free fall is expected.

ShoutMix chat widget