சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Tuesday, June 22, 2010

DERIVATIVE

BUY BPCL JULY FUTURES AROUND 530 LEVELS

RCOM (187)

Support at 185 and 183 (Buy at declines) Resistance at 190 above it can test 192 and 196.

STERLITE (182.9)

Resistance at 185 above it can test 188 and 192 (Buy at declines) Support at 180 and 176 levels.

HINDALCO (153.6)

Support at 151 and 148. (Buy at declines) Resistance at 156 above 158 and 162.

SINTEX (305.65)

Support at 301 and 295 (Buy at declines) Resistance at 308 above 314, 321 and more.

APOLLO TYRES (67.6)

Support at 66.1 and 65. Resistance at 68 above it can test 69.5 and 72. (Buy at declines)

NIFTY (5353)

Resistance at 5363, 5385, 5400 and 5418. Support at 5343, 5326 and 5307.

SENSEX (17876)

Sensex has support at 17848, 17776, 17700 and 17655. Resistance at 17915, 18091 and 19020 levels.

ShoutMix chat widget