சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Monday, November 30, 2009

DERIVATIVE

BUY SUZLON FUTURES AT 73

BUY TATA MOTORS FUTURES AT 621

HDFC BANK

Resistance at 1764 and 1781. (Sell at higher) Support at 1728 and 1715.

TATA MOTORS

Resistance at 633, above it may test 641 and 649. Support at 621 and 618.

ALLIED DIGITAL

Resistance at 209, if moves up with volumes, it can test 211, 213 and 219. Support at 202 and 198. (Buy and exit before noon)

TISCO

Support at 586 and 580. Resistance at 549, above it can test 555 and more. (Buy and exit before noon)

SUZLON

Support at 73.20 and 72.50. Resistance at 75.15, above it can test 76, 78 and more. (Buy at declines)

NIFTY

Nifty has resistance at 4952, 4989, 5005 and 5025. Support at 4921, 4897, 4863 and 4853. If moves below, free fall is likely.

ShoutMix chat widget