சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Friday, November 13, 2009

DERIVATIVE

BUY RANBAXY FUTURES AT 408
BUY HINDPETRO FUTURES AT 342

ALSTOM POWER

Support at 518 and 512. (Buy for medium term) Resistance at 531, above it can test 538 and 546.

DHAMPUR SUGARS

Support at 134 and 132. Resistance at 137.90, above it can test 143, 149 and more. (Buy at declines)

TATA MOTORS

Resistance at 625, above it can test 629, 632 and more. Support at 616 and 612.

SIMBAOLI SUGAR

The stock has key support at 73 and 70.20. Resistance at 76, above it can test 79, 84 and 88. (Buy for medium term)

RANBAXY

Support at 408 and 405. (Buy at declines) Resistance at 416, above it can test 419, 425 and more.

NIFTY

Nifty has resistance at 4960, 4969, 4990 and 5009. Support at 4928, 4910 and 4890, Below, free fall is expected towards 4856.

ShoutMix chat widget