சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Thursday, July 16, 2009

L&T (1430)

Resistance at 1438 and 1450, above it may test 1475 and 1532. Support at 1415 and 1403. (Buy at declines)

JINDAL STEEL (2528)

Resistance at 2545, above it may test 2569 and thereafter expect a level of 2615 and 2649. Support at 2505 and 2485.

IBN 18 (101.90)

Support at 99 and 97.50. (Buy at declines) Resistance at 103, above it may test 109 and 121 and even 135.

DHAMPUR SUGAR (62.35)

Support at 60 and 59. Resistance at 64, above it may test 67 and 69 or even 72.

NICCO CORPORATION (4.75)

Strong support at 4.10 and 3.50. (Use 3.50 as stop loss for long) Resistance at 5, above it may test 7.50 and 8.95.

NIFTY(4233)

Nifty has resistance at 4257, 4275, 4282, 4300 and 4330. Support is at 4216, 4203, 4173 and 4149

ShoutMix chat widget