சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Wednesday, June 30, 2010

DERIVATIVE

BUY UNION BANK JULY FUTURES AROUND 311

SELL BANK OF INDIA JULY FUTURES AROUND 340 LEVELS

HINDALCO (144)

Support at 141, 138 and 136. Resistance at 147 above it can test 149. (Sell at higher)

TATA STEEL (481)

Support at 478 and 472 and more. Resistance at 483 and 490 (Sell at higher)

KOTAK MAHINDRA BANK: (746)

Support at 740 and 734. (Buy at declines) Resistance at 751 above 755 and more.

BANK OF INDIA (345)

Support at 342 below it can test 338 and 332 (Sell at higher) Resistance at 348 and 352.

UNION BANK (314)

Support at 311 below it can test 307. Resistance at 318 above it can test 320 and more. (Buy at declines)

NIFTY (5256)

Resistance at 5276 and 5295. Support at 5239, 5209, 5192 and 5158.

SENSEX (17534)

Sensex has support at 17475, 17408 and 17338. Resistance at 17610 and 17787 levels.

Tuesday, June 22, 2010

DERIVATIVE

BUY BPCL JULY FUTURES AROUND 530 LEVELS

RCOM (187)

Support at 185 and 183 (Buy at declines) Resistance at 190 above it can test 192 and 196.

STERLITE (182.9)

Resistance at 185 above it can test 188 and 192 (Buy at declines) Support at 180 and 176 levels.

HINDALCO (153.6)

Support at 151 and 148. (Buy at declines) Resistance at 156 above 158 and 162.

SINTEX (305.65)

Support at 301 and 295 (Buy at declines) Resistance at 308 above 314, 321 and more.

APOLLO TYRES (67.6)

Support at 66.1 and 65. Resistance at 68 above it can test 69.5 and 72. (Buy at declines)

NIFTY (5353)

Resistance at 5363, 5385, 5400 and 5418. Support at 5343, 5326 and 5307.

SENSEX (17876)

Sensex has support at 17848, 17776, 17700 and 17655. Resistance at 17915, 18091 and 19020 levels.

Wednesday, June 9, 2010

DERIVATIVE

BUY DR REDDY FUTURES AT 1386 LEVELS.

AMBUJA CEMENT (115.15)

Resistance at 116.5 above it can test 118 and 121. Support at 113 and 111. (Buy at declines)

THERMAX (697)

Support at 692 and 687. Resistance at 702 above it can test 715 and 722 (Buy at declines)

RELIANCE INDUSTRIES (996.4)

Reliance is weak below 1015 and resistance is there at 1005. Support at 992 below it may test 973.75 (Sell at higher)

RANBAXY (415.8)

Support at 410 and 407 (Buy at declines) Resistance at 419 above it can test 424 and 432 levels.

KALE CONSULTANT (128.8)

Support at 126 and 123. Resistance at 130 and 134 above all round buying is expected. (Buy at declines)

NIFTY (4987)

Resistance at 5000, 5017 and 5021. Support at 4967, 4961, 4942 below a freefall.

SENSEX (16617)

Sensex has support at 16571, 16524, 16472 and more. Resistance at 16737 and 16821 levels.

ShoutMix chat widget