சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Monday, December 7, 2009

DERIVATIVE

BUY TCS FUTURES AT 692

SELL STERLITE FUTURES AT 902

V-GUARD

Support at 80 and 77. Resistance at 83.50, above it can test 86.50, 92 and more.

POLARIS

Resistance at 184 and 185. Above, further uptrend is likely. Support at 177 and 173. (Buy at declines)

NDTV

Support at 148 and 143. (Buy at declines) Resistance at 153 and 155, above further uptrend is likely.

UNICHEM LAB

Support at 277 and 271. (buy only at declines) Resistance at 285, above it can test 288 and 297.

DIVIS LAB

Support at 668 and 661. Resistance at 677, above it can test 685 and 692. (Buy at declines)

NIFTY

Nifty has resistance at 5116, 5130, 5132 and 5161. Support at 5090, 5066, 5050 and 5033.

ShoutMix chat widget