சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Friday, November 20, 2009

DERIVATIVE

BUY TATA POWER FUTURES AT 1301

BUY LANCO INFRA FUTURES AT 542

TATA POWER

Resistance4 at 1325, above it can test 1345 and 1378 or even 1405. Support at 1301 and 1290.

NDTV

Support at 129 and 125. (Buy at declines) Resistance at 136, above it can test 139 and 143.

TRIVENI ENGINEERING

Support at 99 and 96. (Buy only at declines) Resistance at 103, 105 and thereafter all round buying.

LANCO INFRA

Support at 542 and 536. (Buy at declines) Resistance at 550, above it may test 555, 562 and 578.

JINDAL DRILLING

Support at 515 and 506. (Buy at declines) Resistance at 525, above it may test 529, 536 and 548.

NIFTY

Nifty has resistance at 5000, 5034, 5044 and 5066. Support at 4964, 4953, 4925 and 4908.

ShoutMix chat widget