சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Monday, September 7, 2009

DERIVATIVE

BUY AXIS BANK FUTURES AT 902

BUY L&T FUTURES AT 1551

AXIS BANK

Resistance at 915 and 922, above further uptrend is likely. Support at 902 and 893. (Buy at declines)

INFOSYS

Support at 1985 and 1968. (Buy at declines) Resistance at 2215, above it can test 2235 and more.

MARUTI

Support at 1538 and 1525. (Buy at declines) Resistance at 1555, above it can test 1568 and 1579.

TISCO

428.50 and 426 are the support levels. Resistance at 432.50, above it can test 443.55. (Buy at declines)

L&T

Resistance at 1585, above it can test 1594 and thereafter all round buying. Support at 1551 and 1536. (Buy at declines)

NIFTY

Nifty has resistance at 4700, 4715 and 4731. Above, further upside is expected towards 4788. Support at 4661, 4648, 4621 and 4616.

ShoutMix chat widget