சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Tuesday, November 10, 2009

DERIVATIVE

BUY L&T FUTURES AT AROUND 1586

BUY STERLITE FUTURES AT AROUND 793

BANK OF INDIA

Resistance at 389 above it may test 394 and 399 (Buy at declines). Support at 380 below 376 levels.

TISCO

Resistance at 513 above it can test 520 and 527. Support at 505 and 501 levels (Buy at declines)

BANK OF RAJASTHAN

Resistance is there at 80, if moves above with volumes it may test 83 and 87. Support at 76.9 and 76.1 levels (Buy at declines).

SOUTH INDIAN BANK

Resistance at 142 above it can test 147 and thereafter 151. Support at 136.85 and 135. (Buy at declines)

IDFC

Support at 159 and 156.5 (Buy at declines). Resistance at 164 above it can test 169 and 171.

NIFTY

Nifty has resistance at 4916, 4936 and 4968. Support at 4888, below 4850 and 4842 levels.

ShoutMix chat widget