சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Thursday, April 29, 2010

DERIVATIVE

BUY HDFC FUTURES AT 2776

BUY SBI FUTURES AT 2212

RELIANCE (1017)

Support at 1007, if moves down, it may test 998 and 980. (Buy at declines) Resistance at 1025, above it can test 1035.

PAPER PRODUCTS (60)

Resistance at 62, above it can test 65 and 68. Support at 59 and 57.70.

LANCO INDUSTRIES (74.20)

Resistance at 75.10, above it can test 77 and more. Support at 73.10 and 72.90.

GEI INDUSTRIAL (133)

Support at 128 and 125. (Buy at declines) Resistance at 134, above it can test 138, 141 and more.

HDFC (2806)

Support at 2776 and 2765. (Buy at declines) Resistance at 2815, above it can test 2845 and 2878.

NIFTY

Nifty has resistance at 5226, 5230, 5256 and 5270. Support at 5204, 5164, 5184 and 5140.

ShoutMix chat widget