சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Wednesday, December 16, 2009

DERIVATIVE

BUY CIPLA FUTURES AT 339

BUY VOLTAS FUTURES AT 164

RELIANCE

Support at 1045, below it may find support at 1038 and 1024. Resistance at 1059 and 1078. (Sideways trend is expected)

JET AIRWAYS

Support at 543 and 538. (Buy at declines) Resistance at 553, above it can test 558 and 565.

CAIRN INDIA

Support at 265 and 262. (Buy at declines) Resistance at 271 and 273, above it may test 280

GITANJALI GEMS

Support at 113 and 110. Resistance at 119.50, above it can test 121 and 127. (Buy at declines)

CIPLA

342 and 339 are support levels. Resistance at 350.80, above it can test 355 and 364. (Buy at declines)

NIFTY

Nifty has resistance at 5045, 5054, 5070 and 5093. Support at 5018, 4997, 4956 and 4942.

ShoutMix chat widget