சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Monday, November 9, 2009

DERIVATIVE

BUY SREE RENUKA SUGAR FUTURES AT AROUND 207

BUY POWERGRID FUTURES AT AROUND 105

BPCL

Resistance at 513 above it may test 518 and 525 (Buy at declines). Support at 506 below 503 levels.

ANDREW YULE

Resistance at 55.5 above it can test 58 and 61. Support at 53 and 51.95 levels (Buy at declines)

BAJAJ HINDUSTAN

Resistance is there at 216, 219 and 223. Support at 208 and 204 levels (Buy at declines).

SUN PHARMA

Resistance at 1418 above it can test 1425 and thereafter all round buying. Support at 1383 and 1369. (Buy at declines)

RANBAXY

Support at 410 and 407 (Buy at declines). Resistance at 419 above it can test 425, 431 and 439.

NIFTY

Nifty has resistance at 4818, 4832 and 4850. Support is at 4780 below 4769, 4765 and 4735 levels.

ShoutMix chat widget