சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Wednesday, August 26, 2009

DERIVATIVE

BUY RCOM FUTURES AT 262

BUY ITC FUTURES AT 240

ONGC

Major resistance for the stock at 1199, above it may test 1210 and 1221. Support at 1176 and 1163. (Buy at declines)

RCOM

Resistance at 266, if breaks then it can test 270 and more. Support at 260 and 254. (Buy at declines)

UNITED BREWERIES

Resistance at 207 and 211. Support at 196 and 192.

ITC

Resistance at 245, above it can move above 251. Support at 239 and 236. (Buy at declines)

PYRAMID SAMIRA

Resistance at 24.90 and 25.20, above it may test 27 and more in the short run. Support at 22.10 and 21.90. (Buy at declines)

NIFTY

Nifty has resistance at 4655, 4670, 4691 and 4719. Support at 4625, 4618, 4601, 4587, 4574 and 4552.

ShoutMix chat widget