சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Monday, July 20, 2009

Amtek Auto

buy------102-104
target----119 1-3days
stoploss--99

WELSPUN GUJARAT (195.90)

Support at 191 and 188. (Buy at declines) Resistance at 198 and 250, above it may zoom towards 208

ALLAHABAD BANK (79)

Support at 77 and 72.50. (Buy at declines) Resistance at 82, above it may test 88 and 91.

TCS (433.60

Support at 425 and 421. (Buy at declines) Resistance at 438, above it may test 445 and 451.

SASKEN

Resistance at 142, above it may test 145 and 156. Support at 137 and 131. (Buy at declines)

APOLLO HOSPITALS

Support at 539 and 532. (Buy at declines) Resistance at 555, above it may test 561 and 569.

NIFTY(4401)

Nifty has resistance at 4415, 4430, 4445 and 4479. Support is at 4331, 4310 and 4287.

ShoutMix chat widget