சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Monday, November 23, 2009

DERIVATIVE

BUY SBI FUTURES AT 2301

CANARA BANK

Resistance at 374, above it can test 380 and 383. Support at 365 and 362. (Buy at declines)

PENINSULAR LAND

Resistance at 81, above it may test 83 and more. Support at 78 and 75.50.

SBI

Support at 2315 and 2301. Resistance at 2345, above it can test 2358 and more. (Buy at declines)

ESSAR OIL

Resistance at 137, above it may test 139 and 145 or even more. (Buy at declines) Support at 133 and 131.

HINDALCO

Support at 132 and 129. (Buy at declines) Resistance at 136, above it may test 139 and 143.

NIFTY

Nifty has resistance at 5066, 5082 and 5094. Support at 5028, 5015, 5000 and 4993.

ShoutMix chat widget