சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Monday, December 14, 2009

DERIVATIVE

BUY BHARAT FORGE FUTURES @ 267

BUY INFOSYS FUTURES @ 2445.

DLF

Resistance at 385 and 387. If it can surpass these levels with volumes it can test 391 and more. Support is there at 380 and 373.

SBI

Below 2285 the stock is weak and is expected to test 2258, if moves down it can test 2218 and more. Resistance at 2304 and 2308.

ALLIED DIGITAL

Support at 222 and 216. Resistance for the stock would be at 230, if it moves up with volumes it may test 234 and 239. (Buy at declines)

ASHRIYA INTERNATIONAL

Support at 156 and 149. (Buy at declines) Resistance at 163 above it may test 169 and 175.

BHARAT FORGE

Support at 270 and 267. (Buy at declines). Resistance at 277 above it may test 281 and thereafter expect all round buying.

NIFTY

Nifty has resistance at 5122, 5142 above it can test 5173. Support is at 5100, 5090 and 5062 levels.

ShoutMix chat widget