சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Wednesday, October 21, 2009

DERIVATIVE

SELL BHEL FUTURES AT 2485

BUY HCL TECH FUTURES AT 307

BHEL

Support at 2445, if moves down, it may test 2432 and 2428. Resistance at 2485 and 2510. (Sell at higher)

VIJAYA BANK

Resistance at 55.75 and 56.10. Above, it can test 57 and 59. Support at 54 and 53.10.

AJANTA POWER

Resistance at 94, above it can test 98 and 99. Support at 90 and 87.50. (Buy at declines)

RADICO KHAITAN

Support at 111 and 107.50. Resistance at 116, above it can test 121 and 128. (Buy at declines)

GATI

The stock has support at 58 and 56.50. Resistance at 60.75, above it can test 61 and 67 or even 74.

NIFTY

Nifty has resistance at 5128, 5136, 5145, 5155 and 5185. Support at 5092, 5075, 5062 and 5045

ShoutMix chat widget