சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Friday, September 25, 2009

ICICI BANK

Resistance at 865 and 872. Support at 855, below it may test 852 and 845.

RELIANCE INFRA

Support at 1192, if trades below, it can test 1172 and thereafter, further sell off is likely. Resistance at 1235 and 1248

BHEL

Resistance at 2258 and 2265. Above, it can test 2279 and 2292. Support at 2240 and 2222.

POWERGRID

Support at 108 and106.50. Resistance at 113, above it can test 117 and 121. (Buy at declines)

HCL INFO

Support at 152 and 147. (Buy at declines) Resistance at 158, above it can test 161 and 165 or even 170.

NIFTY

Nifty has resistance at 5015, 5030 and 5045. Support at 4966, 4956, 4911 and 4885.

ShoutMix chat widget