சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Monday, January 11, 2010

DERIVATIVE

BUY DLF FUTURES AT 382

BUY BANK INDIA FUTURES AT 388

GRASIM

Support at 2738 and 2725. Resistance at 2763, above it can test 2775 and more.

HINDUSTAN COPPER

Support at 353 and 346. (Buy only at lower levels) Resistance at 363, above it can test 368, 375 or even more.

TATA MOTORS

Support at 782 and 775. Resistance at 792, above if it moves it may test 799 and 809. (Buy only at lower levels)

GAIL

Resistance at 431, above it can test 435 and 439. Support at 426 and 421. (Buy at declines)

DLF

Support at 382 and 376. Resistance at 393, above it can test 399 and 401. (Buy at declines)

NIFTY

Nifty has resistance at 5252, 5275, 5280, 5285 and 5300. Support at 5235, 5229 and 5210.

ShoutMix chat widget