சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Tuesday, December 1, 2009

DERIVATIVE

BUY HDIL FUTURES AT 318

SELL MARUTI FUTURES AT 1568

DEWAN HOUSING

Resistance at 201.70, above major resistance at 205 and 213. Support at 191 and 188.30 (Enter at declines)

CONSOLIDATED CONSTRUCTIONS

Resistance at 390, above major resistance at 402. Support at 378 and 372. (Enter at declines)

AREVA T&D

Resistance at 294, above it can test 302 and 306. (Enter at declines) Support at 286 and 281.

L&T

Resistance at 1630, above it has resistance at 1653 and 1670. Support at 1600, if falls below it can test 1585 and 1575.

RELIANCE

Support at 1054, 1038 and 1021. Resistance at 1078, above it can test 1103 and 1112. (Enter at declines)

NIFTY

Nifty has resistance at 5053, 5065, 5091 and 5115. Support at 5016, 5004, 4986, 4972 and 4951.

ShoutMix chat widget