சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Monday, August 31, 2009

TCS

Support at 533 and 528 (Buy at declines) Resistance at 544, above it can test 550 and 561.

L&T

Support at 1585 and 1562. (Buy only at declines) Resistance at 1620, above it can test 1640 and more

TATA POWER

Resistance at 1350, above it can test 1362 and 1385. Support at 1312 and 1305. (Buy at declines)

CESC

Support at 372.90 and 368.50. (Buy at declines) Resistance at 384, above it can test 390 and 399 or even 408.

EXIDE

Support at 92.30 and 89.75. Resistance at 95, above it can test 98 and 105. (Buy at declines)

NIFTY

Nifty has resistance at 4740, 4761, 4786 and 4800. Support at 4718, 4700, 4688, 4670 and 4646.

ShoutMix chat widget