சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Thursday, January 7, 2010

DERIVATIVE

BUY POWERGRID FUTURES AT 111

BUY RANBAXY FUTURES AT 522

POWERGRID

Resistance at 114.75. If breaks with volumes, it can test 118 and more. Support at 111 and 108.70. (Buy at declines)

HARRISON MALAYALAM

Resistance at 145, above it can test 148, 151 and more. Support at 140 and 138.50. (Buy with strict stop loss)

DLF

Above 371, the stock looks strong and likely to test 384, 388 and more. Support at 375. (Buy at declines)

WOCVKHARDT

Resistance at 177, above it can test 180, 183 and more. Support at 173 and 169. (Buy at declines)

RANBAXY

Support at 522 and 518. Resistance at 532, if moves up, then it can test 535, 539 and more. (Buy at declines)

NIFTY

Nifty has resistance at 5295 and 5301. If breaks, it has resistance at 5310, 5335 and 5352. Support at 5270, 5258, 5235 and 5228.

ShoutMix chat widget