சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Tuesday, November 17, 2009

DERIVATIVE

BUY HDFC FUTURES AT 2756

BUY L&T FUTURES AT 1642

HDFC

Resistance at 2785, above it can test 2805. Support at 2750 and 2735.

BHEL

Resistance at 2295, if moves up it can test 2315 and 2333. Support at 2265 and 2255. (Buy at declines)

TISCO

Resistance at 539, above it can test 545 and 555. Support at 531 and 525. (Buy at declines)

RELIANCE

Support at 2146 and 2135. Resistance at 2565, if moves up we can expect further uptrend.

L&T

Support at 1642 and 1633. Resistance at 1675, above it can test 1688 and 1705. (Buy at declines)

NIFTY

Nifty has resistance at 5070, 5082, 5094 and 5100. Support at 5042, 5037, 5011 and 4980.

ShoutMix chat widget