சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Friday, December 18, 2009

DERIVATIVE

SELL BPCL FUTURES AT 603

SELL INFOSYS FUTURES AT 2578

BPCL

Support at 595, below it may fall towards 593 and 585. Resistance at 603 and 610. (Sell at higher)

TELCO

Support at 706 and 701. Resistance at 715, above it can test 719 and 728. (Buy only at lower levels)

DLF

Last support at 360, if it trades below 359, it may test 355 and 353. Resistance at 368 and 375.

INFOSYS

Support at 2546, below it may fall towards 2536 and 2516. Resistance at 2572 and 2588. (Expect sideways movement)

KRBL

Support at 193 and 190. (Buy at declines) Resistance at 197, above it can test 201 and 207.

NIFTY

Nifty has resistance at 5068, 5075 and 5085. Support at 5015, 5000, 4996 and 4978.

ShoutMix chat widget