சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Thursday, October 29, 2009

DERIVATIVE

SELL HDFC FUTURES AT 1632

SELL SBI FUTURES AT 2235

GRAVER & WEIL INDIA

Support at 55 and 53.10. Resistance at 59, above it can test 65 and 73.

EVEREADY INDUSTRIES

Resistance at 63, above it can test 68 and 79. (Buy for delivery) Support at 59 and 57.50.

ICICI BANK

Support at 801, below it may test 793, 781 and further fall can be expected. Resistance at 816 and 821. (Sell at higher)

SBI

Support at 2193, below it may test 2183 and 2165 or even more. Resistance at 2235 and 2248. (Sell at higher)

ONGC

Support at 1101, below it may test 1095 and thereafter further sell off. Resistance at 1146 and 1165. (Sell at higher)

NIFTY

Nifty has resistance at 4843 and 4867. Support at 4784, 4782, 4750, 4735 and 4700. Below, expect free fall.

ShoutMix chat widget