சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Monday, August 24, 2009

Praj ind

Buy--------86to89
Target-----95 ---- 2-3days
Stoploss---84.50

RELIANCE

Resistance at 1945, above it can test 1956 and 1972. Support at 1915 and 1902. (Buy at declines)

MCLLEOD RUSSEL

Resistance at 175.50, if moves with volumes, it can test 179 and 186. (Buy at declines) Support at 168 and 162.

IVRCL INFRA

Support at 338 and 332. Resistance at 350, above it can test 352 and 361. (Buy at declines)

ICICI BANK

Resistance at 749, above it can test 754 and 760. Support at 740 and 737. (Buy at declines)

BHEL

Resistance at 2315, above it can test 2345 and 2360. Support at 2285 and 2268. (Buy at declines)

NIFTY

Nifty has resistance at 4538, 4564, 4587 and 4615. Support at 4511, 4479 and 4458.

ShoutMix chat widget