சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Tuesday, October 20, 2009

DERIVATIVE

BUY TATA POWER FUTURES AT 1403

BUY TISCO FUTURES AT 556

CAIRN INDIA

Support at 288 and 282. Resistance at 296, above it can test 301, 307 and 318. (Buy at declines)

TCS

Resistance at 615, above it can test 621 and 634. Support at 602 and 596.

RAYMOND

Resistance at 203, above it can test 215 and 227. Support at 195 and 191. (Buy at declines)

JINDAL SAW

Support at 790 and 781. (Buy at declines) Resistance at 801, above it can test 815 and 856. (Buy at declines)

SOUTH INDIAN BANK

Support at 143 and 140. Resistance at 151, above it can test 155 and 163. (Buy at declines

NIFTY

Nifty has resistance at 5150, 5152, 5165 and 5172. Support at 5132, 5126, 5115, 5108 and 5098

ShoutMix chat widget