சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Wednesday, July 15, 2009

STERLITE (603.90)

Resistance at 610, above it could test 618 and 629. Support at 596 and 592. (Buy at declines)

ALSTOM POWER (465)

Support at 460 and 456. Resistance at 471, above it may test 479 and 485 and 491.

ABB (684)

Support at 680 and 673. (Buy at declines) Resistance at 690, above it may test 699 and 707

SINTEX INDUSTRIES (185)

Resistance at 189, above it may test 194 and 198. Support at 181 and 179

JUBILANT ORGANOSYS (165.35)

Support at 163 and 161. Resistance at 167, above it may test 169 and 174 and more.

NIFTY

Nifty has resistance at 4129, 4145, 4185, 4200 and 4216. Support is at 4101, 4073, 4045 and 4008.

ShoutMix chat widget