சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Tuesday, December 22, 2009

DERIVATIVE

BUY ICICI BANK FUTURES AT 800

BUY BHEL FUTURES AT 2270

MRF

The stock has support at 6023 and 5820. (Buy at support levels) Resistance at 6236, above it can test 6440 and more.

PRIME FOCUS

The stock is slightly overbought, but looks very strong. One can buy the stock at 231 or 225 levels. Resistance at 240, above it can test 243 and thereafter all round buying.

SUN TV

Support at 325 and 321. (Buy at declines) Resistance at 323, above it can test 338 and more.

UNITY INFRA

Support at 499 and 492. (Buy at declines) Resistance at 507, above it can test 511 and 523.

AEGIS LOGISTICS

Support at 181 and 178. (Buy at declines) Resistance at 188, above it may test 191 and 199.

NIFTY

Nifty has resistance at 4960, 4983, 5005, 5028 and 5043. Support at 4942, 4934 and 4895.

ShoutMix chat widget