சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Tuesday, October 27, 2009

DERIVATIVE

BUY AUROBINDO PHARMA FUTURES AT 838

SELL ICICI BANK FUTURES AT 896

GMDC

Support at 108 and 107. Resistance at 113, above it can test 115, 118 and 121. (Buy at declines)

ERA INFRA

Resistance at 198, above it can test 203 and 206, thereafter all round buying. Support at 192 and 188.10.

SESA GOA

Last support at 311, if moves down, it can test further levels towards 306, 301 and more. Resistance at 318 and 321. (Sell at higher)

CRANE SOFTWARE

Support at 41.50 and 40.10. (Buy at declines) Resistance at 44.50, above it can test 45, 46 and 49 or more.

IDBI

Support at 130.75 and 128.60. (Buy at declines) Resistance at 133.50, above it can test 136, 138 and 140.

NIFTY

Nifty has resistance at 4998, 5010 and 5040. Support at 4961, 4950, 4945 and 4913

ShoutMix chat widget