சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Wednesday, October 28, 2009

DERIVATIVE

SELL TISCO FUTURES AT 518

BUY L&T FUTURES AT 1538

ICICI BANK

Support at 829 and 820, below further decline. Resistance at 838 and 842. (Sell at higher)

M&M

The stock may get support at 890 and 880 levels. (Buy only at declines) Resistance at 905, above it can test 915 and 932.

TISCO

Resistance at 510 and 518. Support at 495, if moves down, it can test 491, 485 and 480. (Outlook remains weak)

MCLEOD RUSSEL

Resistance at 205, if moves up, it can test 212 and 218. Support at 198 and 195.

LANCO INFRA

Support at 480 and 472. (Buy at lower levels) Resistance at 490, above it can test 497 and 509.

NIFTY

Nifty has resistance at 4854, 4880, 4885 and 4910. Support at 4829, 4808, 4800 and 4795

ShoutMix chat widget