சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Wednesday, June 30, 2010

DERIVATIVE

BUY UNION BANK JULY FUTURES AROUND 311

SELL BANK OF INDIA JULY FUTURES AROUND 340 LEVELS

HINDALCO (144)

Support at 141, 138 and 136. Resistance at 147 above it can test 149. (Sell at higher)

TATA STEEL (481)

Support at 478 and 472 and more. Resistance at 483 and 490 (Sell at higher)

KOTAK MAHINDRA BANK: (746)

Support at 740 and 734. (Buy at declines) Resistance at 751 above 755 and more.

BANK OF INDIA (345)

Support at 342 below it can test 338 and 332 (Sell at higher) Resistance at 348 and 352.

UNION BANK (314)

Support at 311 below it can test 307. Resistance at 318 above it can test 320 and more. (Buy at declines)

NIFTY (5256)

Resistance at 5276 and 5295. Support at 5239, 5209, 5192 and 5158.

SENSEX (17534)

Sensex has support at 17475, 17408 and 17338. Resistance at 17610 and 17787 levels.

ShoutMix chat widget