சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Monday, January 25, 2010

DERIVATIVE

SELL PUNJLLOYD FUTURES

BUY MARUTI FUTURES AT 1418

HDFC BANK

Resistance at 1685 and 1693. (Sell at higher) Support at 1672, below it can test 1653 and 1643. (Sell at higher)

PUNJLLOYD

Support at 184, below it may test 180 and 175. Resistance at 189 and 193. (Sell at higher)

MARUTI

Support at 1425 and 1418. (Buy at declines) Resistance at 1451, above it can test 1465 and more. (Buy at lower levels)

SBI

Support at 2075, if trades below it may test 2068, 2062 and a free fall. Resistance at 2095 and 2115. (Sell at higher)

WIPRO

Support at 695, if moves down it may test 691 and 683. Resistance at 708 and 712. (Sell at higher)

NIFTY

Nifty has resistance at 5058 and 5078. Support at 5011 and 5000. Below support at 4991, 4983 and if breaks it can test 4950 and 4940.

ShoutMix chat widget